Všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa internetového obchodu drobnicky.sk

Kontaktné údaje predávajúceho:
Obchodné meno: JUDR.Anna Molčanová – PROMO-MO
Sídlo: Rastislavova 53, 040 01 Košice
Telefón: +421 903 712 855
e-mail:annamolcanova@drobnicky.sk
IČO:32519974
IČ DPH:SK1030845332

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č.3, 043 79 Košice 1

Článok I. Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom e-shopu www.drobničky.sk je JUDR.Anna Molčanová- PROMO-MO, Užhorodská 4, 040 11 Košice
 2. Predávajúcim a dodávateľom tovaru je JUDR.Anna Molčanová – PROMO-MO, Rastislavova 53, 040 01 Košice
 3. Kupujúci je každý návštevík e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č.102/2014 Z.z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnicka osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestania či povolania
 4. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
 5. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.
 6. Všetky objednávky podané prostredníctvom e-shopu sú považované za záväzné.
 7. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania na e-mailovej adrese uvedenej v kontaktoch.

Článok II. Dodacie podmienky

 1. Dodacie lehoty sú uvedené pri každom tovare. Vo všeobecnosti je dodacia lehota 2–7 dní od potvrdenia objednávky predávajucim.
 2. Dodacia lehota závisí aj od množstva objednávok v dané obdobie.
 3. Tovar, ktorý je skladom, posielame najneskôr do 24 hodín od pripísania sumy na účet.
 4. V prípade, že tovar nebude možné zaslať podľa uvedených dodacích lehôt, prostredníctvom e-mailu Vám oznámime predpokladaný termín dodania.
 5. Objednaný tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérom.
 6. Ak Vám tovar alebo oznámenie o uložení zásielky na pošte nebolo doručené do 3 dní po obdržaní nášho emailu o zaslaní tovaru, kontaktujte nás čo najskôr.
 7. Tovar sa stáva vlastníctvom kupujúceho po zaplatení kúpnej sumy v plnej výške. Predavajúci dodá kupujúcemu spolu s tovarom daňový doklad – faktúru, ktorá slúži zároveň ako záručný list.
 8. Spôsob dodania tovaru si kupujúci zvolí pri objednávke z týchto možností:
  1. osobný odber výrobkov handmade v Košiciach
  2. doprava Slovenskou poštou s doručením do 3 pracovných dní po expedícii tovaru z nášho skladu
  3. doprava kuriérom do 1–2 dní po expedicii tovaru z nášho skladu
 9. Ceny za dopravu sú účtované k cene za tovar podľa zverejneného cenníka.

Článok III. Platobné podmienky

 1. Všetky ceny uvedené na stránke www.drobničky.sk
 2. V cene tovaru nie sú zahrnuté náklady na dopravu.
 3. Ak na stránke prebieha zľavová akcia, cena pri tovare je pôvodná. Uvedená zľava Vám bude odrátaná až vo faktúre.
 4. Za tovar može kupujúci zaplatiť prevodom na účet – po zaregistrovaní objednávky Vám zašleme na Vašu mailovú adresu podklady k platbe

Článok IV. Prevzatie tovaru

 1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke.
 2. Hneď po expedícii tovaru zasielame informáciu na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v objednávke o odoslaní tovaru.
 3. Ak do 3 dní zásielku nedostanete, informujte sa na Vašej pošte s podacím číslom zásielky.

Článok V. Vrátenie tovaru

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č.102/2014 Z.z.o ochrane spotrebiteľa právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predavajúceho.
 3. Lehota na vratenie tovaru sa považuje za splnenú, ak bola podaná na pošte v posledný deň určenej lehoty.
 4. Spotrebiteľ je povinný spolu s písomným odstúpením od zmluvy zaslať predavajúcemu aj tovar, ktorý je určený na vrátenie spolu so všetkou dokumentáciou – napr.originálom faktúry, návodom, záručným listom…
 5. Odporúčame kupujúcemu tovar zaslať doporučene a ako poistenú zásielku.
 6. Tovar neposielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 7. Predavajúci vráti peniaze za tovar kupujúcemu do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru.
 8. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
 9. Vrátený tovar nesmie byť poškodený,používaný a musí byť vrátený v pôvodnom obale.

Článok VI. Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailova adresa.
 4. Osobné údaje kupujúceho sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky.
 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.

Článok VII. Záverečné ustanovenia

 1. Potvrdením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.
 2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
 4. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v čase odoslania objednávky kupujúcim.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 13.7.2016